De duurzame docent

Werken met ZKM Team

ZKM is een diagnostische methode zowel voor teams als voor individuen. Het is een unieke wetenschappelijke methode die direct de vinger op de zere plek legt. En concrete handvaten biedt voor verandering. In ZKM Team worden met een klankbordgroep uit delen van de hele organisatie, statements opgesteld rondom de vraag of het probleem dat onderzocht wordt. Daarna koppelen alle teamleden hier gevoelens aan. Met het hele team worden dan de resultaten besproken. Al snel wordt duidelijk waar het men het over eens is en waar de grootste verschillen liggen. Het team gaat hier onder leiding van de coach(es) mee aan de slag in diverse werkvormen. Het grote voordeel van deze methode is dat echt in beeld komt wat er werkelijk onder de oppervlakte speelt in het team. Op deze manier krijgt een team helder waar de knelpunten liggen, spreekt zich uit over de gewenste veranderingen en committeert zich hieraan.

Het opstellen van een Professioneel Statuut

Het Professioneel Statuut is bedoeld om leraren een eigen stem te geven, zodat zij in samenspraak met de schoolleiding, invloed hebben op vakinhoud, vakdidactiek, de pedagogische visie en de beoordeling. Het werken met ZKM Team is hier bij uitstek geschikt voor. Het mooie van de inzet van ZKM Team is dat het de diversiteit van posities binnen een team in beeld brengt. Iedereen wordt gehoord en gezien. Het koppelen van gevoelens zorgt ervoor dat er een echt gesprek plaatsvindt en geen theoretische discussie. Zo ontstaat een Professioneel Statuut dat echt gedragen wordt. Tegelijkertijd versterkt dit proces de teambuilding.

Professioneel Statuut: dode letter of emancipatie?

Als leraren en schoolleiding niet samen initiatief nemen om het Professioneel Statuut tot een succes te maken, dan zal het een dode letter blijven, net als in het MBO. Voor leraren is dit een kans om weer invloed te krijgen op het onderwijs op school. Voor de schoolleiding is dit een kans om de team-spirit te versterken en samen een visie uit te dragen.